• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе

Потребна документација за стамбене објекте са више станова стамбено-пословне објекте, пословне и производне објекте:

• Захтев који се може добити у Општинском услужном центру,
• Доказ о праву својине, одн. праву закупа на грађевинском земљишту, одн. праву својине на објекту,
• Копија плана парцеле са уцртаним и назначеним нелегалним објектом
• Фотографије објекта,
• Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са спецификацијом посебних физичких делова, који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином, израђен од стране привредног друштва, одн. другог правног лица уписаног у одговарајући регистар за обављање тих послова,
• Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење градског грађевинског земљишта (ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, Улица Партизанска бб)
• Доказ о уплати административне таксе

- Републичка административна такса у износу од 200 динара за стамбени објекат на жиро рачун бр: 840-742221843-57, са позивом на број 35-118, по моделу 97.
- Општинска административна такса у износу од 100 динара на жиро рачун бр: 840-742251843-73, са позивом на број 35-118, по моделу 97.

Детаљне информације се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/643-172.


© 2022 Општина Жагубица
design by XB