• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе (искључиво стамбени)

Потребна документација за породичне стамбене објекте до 100м² и стамбене објекте преко 100м² са једним станом:

• Захтев који се може добити у Општинској управи у Општинском услужном центру,
• Доказ о праву својине, одн. праву закупа на грађевинском земљишту, одн. праву својине на објекту,
• Копија плана парцеле са уцртаним и назначеним нелегалним објектом
• Технички опис са фотографијама објекта,
• Технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле, са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта,
• Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнада за уређење градског грађевинског земљишта (ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, Улица Партизанска бб),
• Доказ о уплати административне таксе

- Републичка административна такса у износу од 200 динара за стамбени објекат на жиро рачун бр: 840-742221843-57, са позивом на број 35-118, по моделу 97.
- Општинска административна такса у износу од 100 динара на жиро рачун бр: 840-742251843-73, са позивом на број 35-118, по моделу 97.

Детаљне информације се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/643-172.


© 2022 Општина Жагубица
design by XB