Штампа

Избори за чланове савета МЗ 2021

Loading...

Filename
1. Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
2. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница
3. Одлуку о обрасцима за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
4. Образац МЗ 121 - Пријава кандидата за избор члана Савета месне заједнице
5. Образац МЗ 1-121 - Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице
6. Образац МЗ 1-221 - Изјава бирача да подржава кандидата за члана Савета месне, заједнице
7. Образац МЗ 1-321 - Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице
8. Одлука о измени Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
9. Измена 1 -Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
10. Одлука о утврђивању нумеричког приказа
11. Решење о одређивању бирачких места
12. Одлука о измени Упутства за спровођење избора за чланове Савета месних заједница 2
13. Измена 2 - Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
14. Решење о образовању Бирачке комисије за бирако место бр. 1
15. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 2
16. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 3
17. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 4
18. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 5
19. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 6
20. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 7
21. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр. 8
22. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.9
23. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.10
24. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.11
25. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.12
26. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.13
27. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.14
28. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.15
29. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.16
30. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.17
31. Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.18
32. Решење о утврђивању збирне изборне листе Јединство Лазница
33. Решење о утврђивању збирне изборне листе Селиште , Селиште
34. Решење о утврђивању збирне изборне листе Врело , Жагубица
35. Решење о утврђивању збирне изборне листе Суви До , Суви До
36. Решење о утврђивању збирне изборне листе Милатовац , Милатовац
37. Решење о утврђивању збирне изборне листе Вуковац , Вуковац
38. Решење о утврђивању збирне изборне листе Будућност , Јошаница
39. Решење о утврђивању збирне изборне листе Пионир , Изварица
40. Решење о утврђивању збирне изборне листе Млава , Рибаре
41. Решење о утврђивању збирне изборне листе Победа Осаница
42. Решење о утврђивању збирне изборне листе Горњак,Крепољин и Брезница
43. Решење о утврђивању збирне изборне листе Бигар Сиге
44. Решење о утврђивању збирне изборне листе Милановац , Милановац
45. Решење о утврђивању збирне изборне листе Крупаја , Крупаја
46. Решење о утврђивању збирне изборне листе Будућност , Близнак и Медвеђица
47. Решење о утврђивању збирне изборне листе Будућност Медвеђица
48. Решење о утврђивању збирне изборне листе Горњак, Брезница
49. Решење о утврђивању укупног броја бирача
50. Одлука о утврђивању изгледа и броја гл.литића и контролног листа
51 Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Близнак и Медвеђица
52. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Вуковац
53. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Жагубица
54. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Изварица
55. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Јошаница
56. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Крепољин и Брезница
57. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Крупаја
58. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Лазница и Липа
59. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Милановац
60. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Милатовац
61. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Осаница
62. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Рибаре
63. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Селиште
64. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Сиге
65. Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Суви До
66. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата
67. 1. Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
68. 2. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница
69. 3. Одлуку о обрасцима за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
70. 4. Образац МЗ 121 - Пријава кандидата за избор члана Савета месне заједнице
71. 5. Образац МЗ 1-121 - Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице
72. 6. Образац МЗ 1-221 - Изјава бирача да подржава кандидата за члана Савета месне, заједнице
73. 7. Образац МЗ 1-321 - Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице
74. 8. Решење о одређивању бирачких места
75. 9. Одлука о утврђивању нумеричког приказа
76.10.Решење о образовању Бирачке комисије бирачког места бр.1
77.11.Решење о утврђивању збирне изборне листе Бигар Сиге
78.12.Решење о утврђивању укупног броја бирача
79.13.Одлука о утврђивању изгледа и броја гл.литића и контролног листа
80.14.Правила о раду Бирачке комисије
80.15.Oдлука о утврђивању коначних резултата МЗ Сиге
80.16.Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата
Loading...