Штампа

Расписан јавни позив за грађане за енергетску санацију у домаћинствима

У оквиру реализације Одлуке о финансијској подршци енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Жагубица за 2021. годину (у даљем тексту Одлука), а у складу са чланом 2. Одлуке, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Жагубица.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

За овај пројекат је укупно издвојено 2 милиона динара. Постоје три мере: замена столарије за шта је издвојено 1.600.000 динара, за замену котлова 280.000 динара и за уградњу соларних колектора за грејање топле воде 120.000 динара.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Жагубица.

Документацију можете преузети на следећем линку:http://zagubica.org.rs/index.php/68-energetske-sanacije-u-domacinstvima/2374-energetska-sanacija-domacinstva