Штампа

Годишња Скупштина Удружења “Инвалиди Хомоља”

Удружење “Инвалиди Хомоља” одржало је годишњу скупштину на којој су разматрани извештај о раду удружења током прошле године, планови рада за 2019. годину и текућа питања.

Годишња скупштина која се сваке године одржава средином марта месеца, окупи готово све  регистроване чланове удружења којих на територији општине има 155 и који узму активно учешће дајући своје , предлоге и  идеје чијом се релизацијом  омогућава да умногоме олакшају свакодневницу.

Активности удружења које промовише једнаке могућности за особе са инвалидитетом и које се у своме раду фокусира на све одлике инвалидитета, финансијски и логистички подржане су од стране локалног руководства општине Жагубица.