Штампа

Нови правилник о партиципацији и увођење електронског рецепта

Нови правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2019. годину ступио је на снагу 15. фебруара, а њиме се уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2019. години.

Овим правилником уређује се начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у 2019. години.

„По овом правилнику право на коришћење здравствене заштите упуном износу, односно не плаћање партиципације , имају сви они грађани чији је приход по члану домаћинства мањи од месечног цензуса, који је за сваки месец различит, а износ тог цензуса одређује Влада Републике Србије“, истакла је директор Дома здравља Жагубица, др Весна Стојиловић.

Сви заинтересовани грађани који испуњавају ове услове могу да се обрате испостави Републичког фонда за здравствено осигурање у Жагубици уз приложену потврду о месечним примањима, копију личне карте, здравствене књижице и захтева –тзв. УП2 обрасца и биће ослобођени плаћања партиципације.

„Поред ове категорије  пацијената који су  ослобођени плаћања партиципације по основу смањених прихода на месечном нивоу, ослобођени плаћања партиципације су и пацијенти друге категорије , а то су: ратни војни инвалиди, миродовски инвалиди, цивилни инвалиди рата, слепа лица, трајнонепокретна лица, лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, добровољни даваоци крви, деца до 18 година, жене у вези са планирањем породица, као и у току трудноће, порођаја и метеринства до 12 месеци након порођаја, лица старија од 65 година живота, особе са инвалидитетом, лица у вези са лечењем ХИВ инфекције, монаси и монахиње, корисници сталних новчаних помоћи, као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите, не запослена лица и друге категорије социјално угрожених лица, лица којима је хитна медицинска помоћ и хитан санитетски превоз...“, рекла је др весна Стојиловић, директор Дома здравља у Жагубици.

Правилник о партиципацији на снази је до краја ове календарске године, односно до усвајања новог.