• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Локацијска дозвола

Прибављање локацијске дозволе је предуслов за добијање грађевинске дозволе. Локацијска дозвола садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације за изградњу објекта.

Захтев за издавање информације о локацији се може добити у канцеларији број 7.

Уз захтев се подноси:

• Копија плана парцеле са снимљеним објектима и уцртаним суседним парцелама и објектима (Служба за катастар непокретности Жагубица, Улица Партизанска број 2, канцеларија број 1),
• Извод из катастра подземних инсталација на парцели (Служба за катастар непокретности, Улица Партизанска број 2),
• Електро-технички услови (по потреби),
• Технички услови ЈКП или МЗ за прикључак за воду-канализацију (по потреби),
• Доказ о праву својине, односно праву закупа на земљишту и то:
а) Извод из листа непокретности (Служба за катастар непокретности, Улица Партизанска број 2, Канцеларија број 1),
• Доказ о уплати административне таксе.


- Републичка административна такса у износу од 550 динара на жиро рачун бр: 840-742221843-57, са позивом на број 35-118, по моделу 97.
- Општинска административна такса у износу од 1.300 динара за пословне и стамбено-пословне објекте, 1000 динара за стамбене објекте и 700 динара за економске објекте, на жиро рачун бр: 840-742251843-73, са позивом на број 35-118, по моделу 97.

Детаљне информације се могу добити у канцеларији број 7 (Конакт телефон 060/20-21-018 и
012/7643-153).


© 2022 Општина Жагубица
design by XB