• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Потребна документација:
• По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне књиге умрлих и подацилма о наследницима

- Издавање смртовнице се ослобађа плаћања таксе

Издавање се врши у Општинском услужном центру.

Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172

РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЈЕ ОД 7-15х
РАД СА СТРАНКАМА ОД 7-15хПотребна документација:
• Лична карта умрлог
• Потврда о смрти издата од здравственог центра
• Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних
• Лична карта пријавиоца,

- Пријава смрти се ослобађа од плаћања таксе

Пријава се врши у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172

РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЈЕ ОД 7-15
РАД СА СТРАНКАМА ОД 7-15


Potrebna dokumentacija:
•    Overeno punomoćje,
•    Uverenje o slobodnom bračnom stanju, 
•    Izvod MKR, 
•    Lična karta-kopija, 
•    Uverenje o državljanstvu, 
•    Administrativna taksa.
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 200 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 35-118.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 300 dinara na žiro račun br: 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 35-118.
 
Zahtevi se predaju u Opštinskom uslužnom centru
Kontakt TELEFON 012 643-172

Potrebna dokumentacija:
•    Zahtev
•    Potvrda o prebivalištu izdata od SUP-a,
•    Izvod iz matične knjige rođenih,
•    Uverenje o državljanstvu,
•    Podaci o ženiku ili nevesti, može se podneti fotokopija njihovih pasoša
•    Administrativna taksa
     Ako je budući supružnik strani državljanin potreban je međunarodni izvod iz MKR
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 750 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 35-118.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 500 dinara na žiro račun br: 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 35-118.
 
Izdavanje uverenja se vrši u Opštinskom uslužnom centru.
Kontakt TELEFON 012/ 643-172

Potrebna dokumentacija:
•    Lična karta
•    Izvod iz matične knjige rođenih ,
•    Uverenje o državljanstvu,
•    Strani državljani donose i uverenje o slobodnom bračnom stanju
•    administrativna taksa
 
-    Republička administrativna taksa u iznosu od 200 dinara na žiro račun br: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 35-118.
-    Opštinska administrativna taksa u iznosu od 150 dinara za zaključenje braka u toku radnog vremena i 200 dinara za zaključenja braka van radnog vremena,a za zaključenje braka van službenih prostorija 8.100. dinara na žiro račun br: 840-742251843-73, model 97, poziv na broj 35-118.
 
Prijava za zaključenje braka se vrši u Opštinskom uslužnom centru.
Kontakt TELEFON 012/ 643-172

© 2022 Општина Жагубица
design by XB