РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

 О Г Л А Ш А В А

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА „ИЗВОР“ У ЖАГУБИЦИ

Позивају се сва правна и физичка лица која су заинтересована да инвестирају у изградњу објеката у оквиру спортског комплекса „Извор“ у Жагубици, било кроз јавно-приватно партнерство или закуп, а у складу са усвојеним урбанистичким пројектом.

Презентација ће се одржати у понедељак 29. јуна 2015. године у сали пчеларске задруге у Жагубици са почетком у 10,00 часова.

Лице овлашћено за давање информација и обавештења у вези презентације је Младомир Милојковић. Контакт телефон 062/8098-316.

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Сафет Павловић, дипл. ецц

budža1

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji