Оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине

Жагубица путем прикупљања писмених понуда

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji