К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА  ЧИЈЕ ЈЕ

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ШКОЛСКУ

2016 / 2017. ГОДИНУ

 

 

 

Конкурс је објављен 15. новембра 2016. у Службеном гласнику бр. 15
Пријаве доставити најкасније до 30. новембра 2016.

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji