ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредногземљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњегпрограма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта натериторији општине Жагубица за 2017. Годину

 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji