ЛИСТЕ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И

ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

У 2016.ГОДИНИ

budža1

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji