Општина Жагубица

У Пожаревцу одржана презентација „IPARD II“ програма

1Regionalna privredna komora Požarevac-prezentacija IPARD 2 programaПривредна комора Пожаревац у сарадњи са Привредном комором Србије организовала је презентацију „IPARD II“ програма ЕУ од 2014. – до 2020. који представља помоћ државама потенцијалним кандидатима за чланство и државама у статусу кандидата да процес стабилизације и придруживања спроведу у складу са њиховим специфичностима. Комплементаран „IPARD II“ програм  дефинише мере и критеријуме за подршку пољопривреди и руралном развоју у складу са актуелним националним правним актима и потребама.

Помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године намењен је достизању европских стандарда а предвиђен је за подршку развоју у руралним срединама којима припада иопштина Жагубица.

Предавање дрДанице Мићановић„Улога знања за унапређење привредног сектора“ организовано је у циљу подизања свести о значају знања и интелектуалне својине за подизање конкурентности, заступања и заштите интереса свих ствараоца, учешћа у креирању политике и изради стретегије, развоја научно истраживачких програма оријентисаних на комерцијалну примену знања и технологија, подстицања и развоја примењених наука у стварању технолошких иновација, јачања сарадње између науке и привреде као и креирања економије знања.  Национални програм „IPARD II“ представља могућност да и мале општине као што је Жагубица прикажу и развију своје потенцијале.

Поред ове едукације, Регионална привредна комора Пожаревац такође је организовала и скуп на тему: „Могућност организовања жена и инструменти подстицаја женског предузетништва“ са мотивом  развоја и тренутног стања предузетништва у Србији. Иницијатива женског пословног умрежавања предузетних жена које желе да започну свој бизнис, проистекла је из идеје да се подрже остале жене у бизнису, али и да учине да се ствари окрећу и покрећу у њиховом радном окружењу и заједници.  Ово предавање  било је  увод у темупредузетништва,  начина размишљања, сагледавања личних потенцијала, проценелокалног и регионалног окружења у циљу препознавања трендова на тржиштуи процене потенцијалних могућности за предузетничке идеје.

Учешће су узеле три општине: Жагубица, Петровац на Млави и Кучево.


Arhiva

Main Menu