Општина Жагубица

Организована обука за лица без квалификација

Obuka za lica bez kvalifikacijaНа евиденцији службе за запошљавање налази се велики број незапослених лица без квалификација, односно лица која су завршила само основну школу. Није занемарљив ни број оних која немају завршено основно образовање и која представљају посебно осетљиву категорију по питању неопходне помоћи у даљем образовању и запошљавању. Стога је Национална служба за запошљавање филијала Пожаревац осмислила посебан програм мотивационо- активационе обуке за лица без квалификација и нискоквалификоване, те је  једна од таквих одржана и у Жагубици.

Током једнодневних радионица, саветници за запошљавање незапослена лица ближе упознају са условима и могућностима за запошљавање, стањем на тржишту рада, помажу им да развију вештине писања пријаве за посао и вођења разговора са послодавцима. Такође их мотивишу на даље образовање и усавршавање.

Поред осталих, обука за категорију незапослених лица са евиденције Националне службе запошљавања испоставе Жагубица спроводи се једном годишње, а по речима Јасмине Срејић, саветника за запошљавање у Жагубици већина лица се и одазове позиву, а на евиденицији их има укупно 360.

Након спроведене обуке у Жагубици коју је похађало више од 20 особа општи је закључак да ће Служба запошљавања испостава Жагубица радионице и предавања организовати увек када се за то укаже потреба, а све у циљу помоћи онима који активно траже посао.


Arhiva

Main Menu