Општина Жагубица

Почетак израде стратегије социјалне заштите општине Жагубица

Inicijalni sastanak za izradu strategije socijalne zastite Opstine ZagubicaУ оквиру реализације пројекта „Изградња одрживих услуга, послова и организација“ који финансира Делегација Европске уније у Србији кроз програм „ЕХCHANGE 4“, обезбеђена је подршка изради Старатегије развоја социјалне заштите општине Жагубица. Овај стратешки документ поставиће петогодишњи мултисекторски приступ развоја социјалних услуга у складу са релевантним српским развојним плановима и ЕУ програмима за период  до 2020. године. Први иницијални састанак одржан је 26. новембра у општини Жагубица на којем су учешће узели сви релевантни чланови заједнице. Учеснике састанка поздравио је Љубиша Јовкић заменик председника општине Жагубица, истичући  да на пројекту заједнички учествују општине Жабари и Жагубица и  да је интерес општине Жагубица остварен кроз више видова, где је посао добило 13 лицa, а кроз пројекат прошло преко 70. корисника који користе услуге.

 Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица биће усклађена са српским законодавством које регулише област социјалне  заштите, а спровођење ће бити утемењено не само на средствима локалне самоуправе већ и отворено према расположивим националним и европским фондовима. Сходно препознатим добрим решењима, Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица биће заснована на сарадњи међу секторима социјалне заштите, здравства, образовања и запошљавања. У изради стратегије као и у њеном спровођењу уз основну подршку локалне самоуправе, предвиђена је сарадња јавног и цивилног сектора уз спремност да се у њену реализацију под равноправним условима укључи и приватни бизнис.

Процес стратегије развоја социјалне заштите општине Жагубица укључује све релевантне актере у локалној заједници који су током састанка представили потребе корисничких група  и према њима дефинисали достижне резултате и циљеве. Стратегија развоја социјалне заштите за период од 2015 до 2020. године биће поднета на разматрање и усвајање Скупштини општине Жагубица на децембарском заседању на коме ће се усвајати и буџет за наредну годину – чиме ће од самог почетка ова стратегија бити базирана на реалним финансијским основама као предуслову остварења планираних резултата. 


Arhiva

Main Menu