Општина Жагубица

Oдржана 25. седница Општинског већа општине Жагубица

25 sednica vecaНа 25. седници Општинског већа, која је одржана 31.03.2014. године, једногласно је усвојен Извештај о раду ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, Захтев ЈКП“ Белосавац“ Жагубица за добијање сагласности на измењен програм пословања за 2014. годину, Извештај о раду ЈКП“ Белосавац “ Жагубица за 2013. годину, као и Извештај о раду ЈП Туристичке организације општине Жагубица за 2013. годину. Ове тачке дневног реда прослеђују се даље на разматрање и усвајање Скупштини општине Жагубица, која ће се одржати у понедељак, 07. априла. На истој седници Општинско веће донело је Одлуку о одобравању накнаде и одређивању висине накнаде стрелцима на противградним станицама у општини Жагубица за 2014. годину.

Чланови Општинског већа, усвојили су завршни рачун ЈП Туристичке организације Жагубица, а донет је и Закључак којим Веће овлашћује председника општине да закључи уговор за 2014. годину са Јавним предузећем „Радио Пожаревац“ из Пожаревца.

Тачке Дневног реда које је Веће такође усвојило а које се даље прослеђују одборницима Скупштине општине Жагубица на даље разматрање и усвајање, јесу: захтев ЈКП“ Белосавац“ за уплату оснивачког капитала, затим Предлог Одлуке о укидању општинског пута кп.бр. 1011 у КО Крупаја,Предлог решења о именовању председника управног одбора Дома здравља Жагубица,Предлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним делатностима и Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Средње Техничке школе у Жагубици.

Веће је разматрало и дало сагласност на захтев рудника Ресавица о подршци синдиката о враћању радника у саставу ЕПС-а, Захтев Др. Десанке Брндушић из Осанице за коришћење просторија стоматолошке ординације, а дата је и сагласност већа на предлог чланова организационог одбора Сабора за предстојећи 13. Сабор „ Врела Хомоља“.

На седници је усвојен и Изваштај Комисије од стране већа о попису основних средстава Комисије за попис општинске управе Жагубица.


Arhiva

Main Menu