Општина Жагубица

Oдржана VII седница Општинског већа општине Жагубица

VII sednica vecaОдржана VII Седница Општинског веће општине Жагубица. Седницом је председавао председник општине Жагубица Сафет Павловић, а на дневном реду Већа нашло се 18 тачака.

Прва тачка дневног реда била је Предлог Одлуке о доношењу плана генералне регулације "Жагубица", коју је веће усвојило и даље је прослеђује на разматрање и усвајање Скушптини општине Жагубица. На дневном реду нашла се и тачка Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације "Горњак" за подручје мини хидроелектране на реци Млава, коју је веће такође усвојило и прослеђује даље Скупштини општине Жагубица на разматрање и усвајање. 

Веће је усвојило и Предлог Одлуке о образовању комисије за спорт и дало сагласност на Предлог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи општине Жагубица. 

Поред ових тачака на дневном реду су се нашли и захтеви странака за једнократну новчану помоћ.

 

 

 


Arhiva

Main Menu