Општина Жагубица

MФП одобрило средства за унапређење видљивости туристичке понуде и потенцијала Хомоља

Image 6Министарство финансија и привреде објавило је Јавни конкурс за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2013. години за финансирање пројекта промоције и унапређења квалитета понуде и едукације у туризму.

Туристичка организација општине Жагубица конкурисала је за средства пројектом "Зов Хомоља". Министарство финансија и привреде одобрило је средства у износу од 200.000,00 динара за реализацију овог пројекта који се бави промоцијом и унапређењем квалитета видљивости туристичке  понуде општине Жагубица и подизањем нивоа знања становништва руралног подручја.

Пројектом су дефинисана два циља: унапређење видљивости туристичке понуде и туристичких потенцијала општине Жагубица кроз активности израде сајта, медијске кампање, штампања брошура, лифлета... иедукације становништва  руралног подручја у циљу унапређења квалитета услуге и веће искоришћености постојећих капацитета кроз активности: организације едукативних садржаја, посете категоризованих домаћинстава-примери добре праксе.

 

Реализација пројекта "Зов Хомоља" почиње у јуну месецу и трајаће наредних шест месеци.

 


Arhiva

Main Menu