Ревитализација атарских путева у општини Жагубица

-Revitalizacija atarskih puteva u optini ZagubicaРадови на ревитализацији атарских путева на територији општине Жагубица предтављају немерљив значај, самим тим што ће насеље бити уређеније, а становници имати услове да до имања стигну брже. У том циљу локално руководство уложило је доста напора како би обезбедило довољно новца да се активности реализују, а велику помоћ пружило је Министарство пољопривреде.

Уговор са будућим извођачима радова потписао је директор Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица Милан Симић у присуству заменика председника општине Жагубица.

"Укупна вредност ових радова је дванаест милиона динара, од којих шест милиона динара даје општина Жагубица, а шест милиона Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде. Путеви ће се радити у тринаест партија у седам насеља и почетак ових радова је предвиђен ових дана, а завршетак ће бити у року од 45 дана, и све то мора да се заврши до краја ове календарске године", истакао је заменик председника општине Жагубица Љубиша Јовкић.

По завршетку радова мештани ће засигурно имати лепше путеве од  којих ће поједини бити сређени чак и после више деценија.

"Ово је акција за развој пољопривреде у недовољно развијеним општинама, која се сваке године спроводи са Министарством пољопривреде и наша општина је већ трећи пут добила од Управе за пољопривредно земљиште ова средства која су изузетно значајна за развој пољопривреде у овако малим и неразвијеним општинама, где се већина становништва бави пољопривредом", рекао је Јовкић.

Посао су након спроведеног тендера за најповољнијег извођача преко Дирекције за развој општине Жагубица  добила предузећа : Предузеће "Срмекс" из Петровца на Млави, предузетник Радиша Марковић, предузеће "Судекс" Жагубица и Акционарско друштво "Хомоље" Жагубица, који су се уговором обавезали да ће радове извести савесно и квалитетно.

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji