Ускоро почетак радована енергетској санацији Техничке школе

 Uskoro radovi na energetskoj sanacija Tehnicke skoleОпштина Жагубица конкурисала је код Министарства Рударства и енергетике Србије за бесповратна новчана средства, за кофинасирање пројекта и реализацију унапређења енергетске ефикасности Техничке школе у Жагубици којим би се побољшали услови школовања ученика, једине школе у општини која није реконструисана. Средства су одобрена, а општина Жагубица једна је од 13 локалних самоуправа од укупно 35, колико је кoнкурисало  чији је пројекат задовољио услове Јавног позива.

Уговоре је са представницима јединица локалних самоуправа потписао Министар рударства и енергетике Александар Антић.

Помоћник председника општине Жагубица  Душан Милосављевић, том приликом је  истакао да је пројекте разматрала вишечлана комисија која је вредновала приспеле предлоге и да је пројекат жагубичке општине најбоље оцењен са високих 90 бодова, што је мотивација за још бољи рад локалне самоуправе.

Менаџер целокупног пројекта „ Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији“ и менаџер за енергетику Маја Матејић, рекла је да је  основни циљ да се добрим управљањем унапреди енергетска и тросковна ефикасност Јавних зграда и комуналних услуга.

Бесповратна средства за општину Жагубица и још 12 локалних самоуправа, додељују се у оквиру пројекта који заједнички имплементирају Министарство рударства и енергетике и програм Уједињених нација за развој, а који се финансира из средстава глобалног Фонда за животну средину.

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji