Усаглашен рад и јединство одборника доминирало и VIII седницом СО Жагубица

 Odbornici SO Zagubica IV sednicaОсма редовна седница СО Жагубица одржана је у уторак, 28. марта у присуству 22 одборника. Све тачке Дневног реда усвојене су једногласно, а било их је укупно 12. од којих су најважније: Извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за претходну годину, Предлог годишњег извештаја о раду ЈП Дирекција за изградњу и развој за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Дома здравља Жагубица. Такође, склопљен је Уговор о одржавању чистоће на јавним површинама између општине Жагубица и ЈКП’’Белосавац’’, а предмет уговора је реализација програма чишћења јавних површина, одржавање зеленила, одржавање месних гробаља у насељима општине, и друго; а усвојен је и План и програм Завичајног музеја Хомоља у Жагубици за ову годину.

На седници је усвојен и Предлог Протокола о сарадњи који представља основ за оснивање легата Народног хероја Јована Шербановића из Лазнице, што је веома значајан корак ка оживљавању једног од најважнијих Културно - историјских споменика на овим просторима.

Након редовне седнице СО, одржана је и четврта седница по хитном поступку, на којој је било разматрано мишљење у поступку доношења Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017.годину, који је произашао из потребе доношења овог акта за сваку календарску годину којим се врши разрада плана одбране од поплава општине Жагубица донетог до 2020. године.

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji