Ускоро грејање у фискултурној сали у Лазници

 Uvodjenje grajanja u fiskulturnu salu u OS LaznicaИзвођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији школских објеката у оквиру програма “Модернизације школа” које финансира Министарсво просвете,науке и технолошког развоја, обавља се у школама сиром Србије које су аплицирале и добиле средства. Једна од таквих је и Основна школа “Јован Шербановић” у насељу Лазница, где се изводе активности на уређењу учионица,зборнице и хола школе. У оквиру поменутог пројекта,реновира се и фискултурна сала,где се поставља и грејање,што представља велики корак ка обезбеђивању бољих услова за учење и рад.

Наведеним радовима, обухваћено је и уређење просторија које нису адаптиране у првој фази радова, када су средства донирали фирма ”Авала – ресурс” и општина Жагубица. Финализацијом овог посла и реализацијом програма „Модернизације школа, које финансира Министарсво просвете,науке и технолошког развоја, а суфинансира општина Жагубица, запосленима у образовној Установи “Јован Шербановић” у Лазници  пружиће се могућност да ваљано функционишу и спроводе наставни план и програм.

Извођачи радова су посао добили по конкурсу који је такође расписало Министарсво просвете науке и технолошког развоја Србије,а то је фирма “Модулар” Београд са подизвођачима СССС  - Рус из Нереснице.

Како је навео заменик председника општине Жагубица Предраг Ивковић, у посао су уведени пре неко дана,а завршетак радова очекује се за око два месеца. 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji