Каравани запошљавањa у општини Жагубица

 Karavani zaposljavanja u opstini ZagubicaКаравани за запошљавање су нова услуга коју Национална служба за запошљавање уводи у спектар мера за помоћ незапосленима.  Пројекат  “Помоћ теже запошљивим групама”,  кроз који Европска унија пружа финансијску помоћ од 6,5 милиона евра за унапређење мера активне политике запошљавања, финансираће и караване за запошљавање.

Циљ каравана за запошљавање, који су се показали као добра пракса у појединим земљама у окружењу, јесте да се незапослени у неразвијеним и мање развијеним општинама укључе у програм услуга које пружа служба запошљавања. Како би га остварили, вођени примером добре праксе, посебно обучени саветници за запошљавање Националне службе за запошљавање Пожаревац,почели су путовања, па су тако у уторак , 11. Октобра, боравили у општини Жагубица.

По речима Перице Младеновића, вође тима, Национална служба за запошљавање представља посредовање између  послодавца и незапосленог, те ће бити посећене готово све руралне средине како би се сваком активном тражиоцу посла понудиле погодности које служба нуди.

Каравани за запошљавање су само једна од мера којима Национална служба запошљавања кроз пројекат  ЕУ „Помоћ теже запошљивим групама” пружа подршку незапосленима.

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji