Увек активно Удружење пензионера општине Жагубица

 Aktivno Udruzenje penzionera u ZagubiciПрема најновијим подацима Пензијско – инвалидског осигурања,  Удружење пензионера  општине Жагубица броји  3 460 пензонера, а општина Жагубица око 5 000, чија старосна структира износи негде око 58 година.

Председник Удружења, Станија Огњановић, истакла је да удружење  у циљу задовољења потреба пензионера  свакоднево обавља бројне послове. Са жељом да члановима пружи најповољније услове куповине и омогући уштеду у кућном буџету, омогућава плаћање у више месечних рата, хране, огревног дрвета и осталих потребштина.

Саставни део активности током године представља и организација излета, екскурзија, као и бесплатан одлазак у бање за које пензионери појединачно имају право да потребну документацију поднесу сваке пете године. Осигурање сваког члана Удружења, по речима  госпође Огњановић, веома је битно, те је апеловала на све пензионере да се осигурају, да дођу у Удружење и распитају се које се повољности нуде, а све у интересу личне безбедности.

Добра организација представника Удружења и пензионера видљива је и кроз различите видове сарадње са другим Удружењима , предузећима и организацијама, те је зато  проглашено за најбоље у региону  што се тиче уређења простора, ангазовања и масовности, што и те како импонује. 

       

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji