Извештај са XVI седнице Oпштинског већа

 16 sednica Opstinskog veca u ZagubiciУ Жагубици је  04. августа одржана  16. седница Oпштинског већа.

Предложени дневни ред подржан је од стране већника,а садржао је укупно 39. тачака од којих ће скупштинска већина разматрати Иницијативу за покретање поступка за доделу признања и звања почасном грађанину општине Жагубица.

Пре усвајања дневног реда 16. седнице Општинског већа подржани су записници са седме седнице Општинског већа и одлуке са претходних седница које су у сагласности са члановима већа усвојене телефонским путем.

Седницу је водио председник општине Сафет Павловић,а на истој су једногласно усвојени: Предлог Одлуке о доношењу Програма контроле и смањења популације паса луталица на територији општине Жагубица, као и Извештаји комисије за процену штете по захтевима  Радивоја Станковића из Милатовца, Љубише Стојановића из Вуковца и Милана Пујкиловића из Осанице.

Такође су  подржани: Захтев Удружења „Биобре“ Жагубица за доделу новчаних средстава за одржавање еколошког кампа, Захтев Еколошког удружења „Потајница“ Лазница за финансијску помоћ манифестацији „Сабор зетова у кући“, као и поједине тачке које се тичу захтева грађана за новчану помоћ.

Већина молби мештана за финансијску помоћ послата је надлежним комисијама на разматрање и усвајање у циљу адекватне помоћи суграђанима и решавања проблема у складу са могућностима локалне самоуправе. 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji