Штампа

Рок за пријаву грађана за унапређење енергетске ефикасноисти продужен до 30.09.2021.

Реализација Пројекта који за циљ има унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима, је у току, а рок за пријаву jе продужен.

Грађани који желе да у свом дому замене столарију или енергетску ефикасност унапреде на неки други од начина предвиђених и одређених пројектом, могу то учинии до 30. септембра.  

Неопходне информације могу се преузети на  званичниој интернет страници општине Жагубица или добити у канцеларији бр. 9. у Општинској управи.