Штампа

Представљен Нацрт Плана развоја Општине Жагубица за период од 2021. до 2031. године

Отворени састанак, на коме је презентован Нацрт Плана развоја Општине Жагубица, за период од 2021. до 2031. године, одржан је 17. септембра.

Састанку је поред свих релевантних представника, предузећа, институција, установа и организација, као и заинтересованих грађана који су дали конструктивни допринос у раду, ради што бољег сачињавања и израде документа, присуствовао и Предраг Ивковић, заменик председникка општине. 

Радиша Милосевић, координатор активности координационог тима за израду Плана развоја општине Жагубица, поред осталог, истакао је да је комплетан документ Нацрта објављен на сајту општине Жагубица и истакнут на огласноиј табли у Општинској управи.  

Како би се на најефикаснији начин израдио један од најважнијих кровних докумената општине Жагубица, Јавна расправа је отворена до 20. септембра, а примедбе, сугестије и предлози, могу се доставити у Општинској управи општине Жагубица, Одељењу за привреду и економски развој, у електронској или писменој форми.