Штампа

Одржана прва седница Савета за безбедност општине Жагубица

Прва седница Савета за безбедност општине Жагубица одржана је 20. маја. 

Седницом је председавала Оливера Пауљескић, председник Савета за безбедност општине Жагубица и председник Скупштине општине Жагубица, а разматране су следеће тачке Дневног реда:

1.Предлог Пословника о раду Савета за безбедност ,

2.Разматрање безбедносне ситуације са акцентом на безбедносне изазове на подручју општине Жагубица, са предлогом конкретних мера и активности за побољшање стања сигурности грађана и

3.текућа питања.

Анализирајући поменута питања, донета је Одлука да се сачини и објави Анализа стања безбедности у локалној заједници и у том циљу прикупљају информације од надлежних органа и институција и организација, врши испитивање jавног мњења ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и такође утврде приоритети по питању безбедности у областима: безбедности људи и имовине, насилничког криминала – вршњачког насиља, насиља у породици и другог, болести зависности, јавног реда и мира, комуналног реда, спречавања дискриминације, заштите животне средине, безбедности саобраћаја, спречавања и сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања у свим областима живота и рада, колективне безбедности становништва и други, као и осећаја сигурности и текућих проблема везаних за квалитет живота и формира радне групе за поједина питања и области у заједници на локалу, као и реализовања Стратегије и акционог плана.

Пружајући савете везане за питања безбедности у локалниј заједници и подржавајући партнерске односе и блиску сарадњу надлежних органа, организација и грађана, закључено је да ће се добра безбедносна ситуација створити једино заједничким деловањем свих чланова.

Седници су поред председавајућег присуствовали и чланови Савета за безбедност општине Жагубица у сталном и проширеном саставу.