Međunarodni Dan planete zemlje - 22.04.2021.
Штампа

Међународни дан планете Земље

Сваке године, 22-ог априла обележава се Међународни дан планете Земље у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину.

Значај обележавања тог датума који се у целом свету обележава од 1970. године, је упозорење на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена, како би светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живи и тако смањила негативан утицај на животну средину.

Стручњаци упозоравају да је велики број биљних и животињских врста широм света пред изумирањем, што озбиљно доводи до нарушавања читавог екосистема и биолошке разноврсности. Као кључне узроке изумрања врста, биолози наводе уништавање станишта људском активношћу, неконтролисаном експлоатацијом свих извора Земље и њеног биљног и животињског света као и загађењем животне средине.

Тема овогодишњег Међународног дана планете земље је „Акција климе“, са нагласком на климатске промене. Људи су несумњиво највећи кривци мењања климе читаве планете и нарушавања природне равнотеже својим активностима: климатским променама крчењем шума, губитком станишта, трговином и криволовом, неодрживом пољопривредом, загађењем пестицидима. Последице су далекосежне, а као крајњи „корисник“ јавља се човек, који страда  од негативних последица по здравље због сопствених поступака.