Штампа

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

На основу чл. 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 , 113/17,   95/2018  и 113/17 др.закон), Општинска управа општине Жагубица објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Жагубица расписала је оглас о јавнoм конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи  општине Жагубица, послови архиве и архивског депоа . Јавни конкурс за наведено радно место се налази на званичном сајту општине Жагубица www.zagubica.org.rs  у делу „ јавни позив -конкурс“ .

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.