Штампа

Квалитетно ђубрење за квалитетне приносе

Ђубрење је агротехничка мера којом се у земљиште уносе материје потребне за исхрану гајених биљака, али и одржавања плодности земљишта.

И под условом да пољопривредници одаберу квалитетно семе , без добрих услова у земљи неће бити добрих приноса.

Општи закључак је да се не могу очекивати добри приноси без примене добре агротехнике при чему је правилно ђубрење један од основних сегмената за успешну производњу.