Штампа

Квалитетне агротехничке мере за квалитетан принос

Агротехника по дефиницији представља утицај човека техничким средствима и мерама на биљну производњу.

Према речима струцчњака, применом добрих агротехничких мера, пољопривредници могу значајно утицати на повећање својих приноса.

Адекватном применом агротехничких мера повећава се такође клијавост, а добре мере знатно помажу и у борби против корова. А према речима господина Атанасијевица, пољопривредници са простора општине Жагубица препознали су значај примене квалитетних агротехничких мера, а нарочито млађе генерације ратара.