Штампа

Oдржана 179. седница Општинског већа општине Жагубица

Седница Општинског већа општине Жагубица, одржана 3. јуна 2020. године, садржала је укупно 21. тачку Дневног реда, од којих ће се пред одборницима Скупштине општине Жагубица, на наредном заседању наћи: Предлог одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине Жагубица; Предлог одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју општине Жагубица и Предлог одлуке о управљању гробљима и сахрањивању.

Поред поменутих тачака, на седници Општинског већа, разматрани су и захтеви  ЈКП “Белосавац“ за добијање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Белосавац“ и укупан број запослених; Захтев ЈП за планирање и управљање пројектима за давање сагласности за потписивање појединачних уговира за вршење услуга за потребе општине Жагубица за 2020. годину; Захтев ЈКП „Белосавац“ за позајмицу новчаних средстава; Захтев ПУ „Полетарац“ за добијање сагласности и утврђивање мањег, односно највише 20% већег броја деце у васпитним групама, за радну 2020/2021 годину;  Предлог о измени и допуни акта о мрежи предшколских установа; Предлог одлуке о именовању радног тела за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Жагубица, и Предлог о усвајању нових еу - услуга у општини Жагубица; Захтеви грађана за финансијску помоћ, као и друге видове помоћи, упућени су према одлуци већника, надлежним институцијама на разматрање и усвајање.

Седницом већа, председавао је Предраг Ивковић, заменик председника општине Жагубица.