Реконструкција и енергетска санација зграде Основне школе "Јован Шербановић" у Крепољину

Линкови за преузимање налазе се испод сваког документа посебно
 
Назив наручиоца: Општинска управа Жагубица
Адреса наручиоца: 12320 Жагубица, трг Ослобођења бр. 1.
Интернет страница наручиоца: www.opstinazagubica.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета:

Радови

 

 

 

 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji