Важни телефони

Општина

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 012/7643 - 153
ФАКС 012/643 - 237
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 012/643 - 230
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 012/7643 - 686
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 012/643 - 295
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 012/643 - 602
ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 012/7643 - 104
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    012/7643 - 601
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 012/643 - 177
РАЧУНОВОДСТВО ОПШТИНЕ 012/643 - 552
СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 012/643 - 177
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Бројеви локала

 
   ЛОКАЛ
Централа 101
Председник општине 102
Начелник 103
Правобранилаштво и правна помоћ 104
Заменик председника општине 105
Рачуноводство општине 106
Факс 108
Имовинско правни послови и путна инспекција 110
Начелник одељења за привредни и економски развој 111
Информатичар 112
 Рачуноводство општине 113
 Просветна инспекција и бирачки спискови 114
 Комунална инспекција 115
   
   

 

 

Јавне установе

ЦРВЕНИ КРСТ 012/643-236
ПОШТА 012/643-906
ТЕЛЕКОМ 012/643-103
АУТОБУСКА СТАНИЦА 012/7643-164
ЕЛЕКТРОТИМОК 012/643-220
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ ОРГАНИ 012/643-291
ВОЈНИ ОДСЕК 012/643-151
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 012/643-502
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 012/7643-657
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР 012/643-207
СУДСКА ЈЕДИНИЦА ЖАГУБИЦА 012/643-586
ОПШТИНСКИ ОРГАН ЗА ПРЕКРШАЈЕ 012/643-243
СУП ЖАГУБИЦА 012/643-200
БЕНЗИНСКА ПУМПА ЖАГУБИЦА 012/643-112
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 012/7643-815
ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА    012/643-701

Образовне установе

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 012/7643-116
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 012/643-232
ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ЖАГУБИЦА 012/643-190
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 012/649-302
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН    012/642-190

Здравствене установе

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА 012/643-140
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАГУБИЦА  012/643-120
АПОТЕКА ЖАГУБИЦА 012/643-130

Месне канцеларије

ЖАГУБИЦА 012/643-172
ЛАЗНИЦА - СЕЛИШТE    012/ 649-301
СУВИ ДО 012/ 632-192
МИЛАТОВАЦ 012/ 633-103
ВУКОВАЦ 012/ 645-203
ЈОШАНИЦА 012/ 645-082
ИЗВАРИЦА 012/ 645-129
РИБАРЕ 012/ 645-126
ОСАНИЦА 012/ 630-206
КРЕПОЉИН – БРЕЗНИЦА    012/ 642-208
СИГЕ – МИЛАНОВАЦ 012/ 641-243
КРУПАЈА 012/ 641-134
БЛИЗНАК - МЕДВЕЂИЦА 012/ 641-091

 

budža1

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji