Стратегије

 


 

 Локална стратегија одрживог развоја општине Жагубица 

Одлука о усвајању стратегије

Одлука

 


 

Акциони план

 


 

Локални акциони план за унапређење економског положаја жена

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА ОД 2012.-2016. ГОДИНЕ

 


 

Локални акциони план за младе

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ-ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 2010-2014

 


 

Стратегија развоја социјалне заштите

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 2015–2020

 


 

 

 

budža1

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji