Писарница

• Пријем поднесака (лично или путем поште)
• Евидентирање предмета,
• Распоређивање и достављање у рад предмета
• Информација о стању на решавању предмета и кретању предмета
• Експедиција поште
• Пријем и архивирање решених предмета

Писарница се налази у Општинском услужном центру
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


РАДНО ВРЕМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЈЕ ОД 7-15х
РАД СА СТРАНКАМА ОД 7-15х

pisarnica

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji