Образац пријаве за регистрацију

Напомена : Образце је неопходно попунити у два примерка.

 

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji