Служба за инспекцијске послове

Инспекција издаје решења или мандатне казне на основу чињеничног стања, а по пријави грађана, правних лица, органа или организација или по службеној дужности. У Жагубици постоји комунални, путно-саобраћајни, грађевински, и инспектор заштите животне средине.

1. Комунални инспектор
2. Грађевински инспектор
3. Инспектор за заштиту животне средине
4. Путно-саобраћајни инспектор

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji