Сервис грађана

Одељење за привреду и економски развој

Одељење за опште,заједничке и скупштинске послове

Одељење за финансије и буџет

.

Скупштина Општине Жагубица

Трг Ослобођења 1

012/7643-153

opstinazagubica@ beotel.net

Logo donji