• 012 / 7643 153
  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  • Пон - Пет 07 - 15

Дечији додатак

Право на дечји додатак остварује један од родитеља, хранитељ или старатељ за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, у трајању од шест месеци од дана поднетог захтева.

Потребна документација:
• Захтев за остваривање права на дечји додатак (образац се добија бесплатно у писарници органа управе),
• Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
• Уверење да је држављанин Р. Србије за подносиоца захтева
• Лична карта одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријава пребивалишта, оверена здравствена књижица за подносиоца захтева (фотокопија),
• Потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија, инвалиднина, накнада за рад хранитеља, итд.),
• Уверење Службе за катастар непокретности о катастарском приходу у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
• Докази о поседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора (власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уговор о коришћењу стана),
• Потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
• Изјаву о заједничком домаћинству,
• Изјаву да непосредно брине одеци,
• Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава,
• Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање (доставља се само у случају доказивања тог статуса),
• Акт о разврставању за дете ометено у развоју (доставља се само у случају доказивања тог статуса)
• Акт о продужењу родитељског права (умрлица за другог родитеља, доказ о поверавњу детета након развода брака или пресанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено –поправне установе (доставља се само у случају доказивања)
• Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа. (доставља се само у случају доказивања)
• Докази о незапослености (уверење и радња књижица)
• Две фотокопије картице текућег рачуна или прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице или Комерцијалне банке (само у случају доказивања тог статуса).
- Ослобођено плаћања таксе

Детаљне информација се могу добити у Општинском услужном центру.
Контакт ТЕЛЕФОН 012/ 643-172


© 2019 Општина Жагубица
design by XB